Hikayemiz

Eğitimde köklü bir birikimi gelecek nesillere, doğru ve tam olarak aktarabilmek için hazırız.

1980
TAKİPÇİ
30
SERTİFİKALI ÖĞRETMEN
30
DERSLİK
4
LABORATUVAR

“Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Misyonumuz

Çağdaş yaklaşımı sayesinde erken yaştan itibaren müzik, beden uyumu, estetik gibi özellikleri içselleştiren; akademik birikimlerinin yanında, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş; düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen, evrensel değerleri, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen; insana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı; öz güveni yüksek; çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve geleceği şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmek üzere, tüm eğitim kademelerde uluslararası kalite normlarında eğitim vermek temel varlık sebebimizdir. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen, Türkçenin yanında hedef diller olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil standartlarına göre kullanan, nesilleri yetiştirmek hedefimizdir.