Bizden Kareler

Dönence
9 Şubat 2020

4.Kayıt-Kabul Bursluluk Sınavı

Dönence
22 Temmuz 2019

2019 LGS GURUR TABLOMUZ

Dönence
25 Haziran 2019

2019 LGS

Dönence
20 Haziran 2019

Ulusal İstanbul Bilim Olimpiyatları

Dönence
11 Haziran 2019

4. ULUSAL TALES MATEMATİK YARIŞMASI

Dönence
26 Mayıs 2019

Kanguru Matematik 2019 Yarışması

Dönence
15 Mayıs 2019

Dünya Robot Olimpiyatları

Dönence
6 Mayıs 2019

Lego Lego Junior Fuarı

Dönence
3 Mayıs 2019

DÖNENCE’DE ÇOCUK OLMAK

Dönence
3 Mayıs 2019

Denizli Enlerini Arıyor

Dönence
19 Nisan 2019

Atletizm Yarışması

Dönence
19 Nisan 2019

Yüzme

Dönence
9 Nisan 2019

Tüketici ve Tüketim

Dönence
4 Nisan 2019

Mangala Turnuvası

Dönence
25 Mart 2019

Şiir Yazma Yarışması

Dönence
19 Mart 2019

FairPlay Ödülü

Dönence
12 Mart 2019

Basketbol

Dönence
20 Şubat 2019

Dönence Eğitim Kurumları Okuyor!

Dönence
26 Ocak 2019

TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI

Dönence
20 Aralık 2018

Büyük Atatürk koşusu

Biliyor musunuz?

1) ULUSAL TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI

Her ülkede bilimi denetleyen, bilimi yönlendiren bir kuruluş mutlaka vardır ama isim olarak farklılıklar taşır. Ülkemizde bilimin yönlendirilmesi, özellikle gençlerin bilime teşvik edilmesi ve icatları desteklemesi bakımından TÜBİTAK önemli bir yere sahiptir. Verdiği teşvikler sayesinde birçok kişinin, ciddi anlamda önemli keşifleri mümkün olabilmektedir. Özellikle öğrencilerin sıkça faydalandığı TÜBİTAK, ülkemizde kendisine ait çeşitli görevlere de sahiptir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu‘nun kısaltması olan TÜBİTAK, ülkemizde bilim ve teknolojiye teşvik etme, yön verme gibi amaçları olan bir kurumdur. Kurum, ülkemizde çeşitli bilim alanlarında araştırma ve geliştirme ile ilgili her faaliyeti desteklemektedir. Ülkenin kalkınmasında öncelikli olan projeleri geliştirmek, özendirmek ve bunları düzenlemek kurumun politikaları arasındadır. Keşifler ve projeler için gerekli bilimsel, teknik bilgilere ve ilgili kişilere ulaşmayı da mümkün kılmaktadır.2005 yılından itibaren adındaki “teknik” kelimesi, “teknolojik” olarak değiştirilen TUBİTAK; matematik, fizik, biyoloji, kimya ve teknoloji gibi alanlarda destek vermektedir. Dönence eğitim kurumları olarak bu birimlerden matematik dalıyla ilgilenmekte ve öğrencilerimizin bu alanda en iyi şekilde hazırlanmalarına gayret göstermekteyiz. Başarılarımızı sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

2) ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI “MATEMATİK YARIŞMASI”

AMAÇ

Bütün bilim dallarının ve akademik branşların temelini oluşturan matematik alanında daha ileri çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençlerin fırsat tanınması, bu alanda yetenekli olan öğrencilerin rekabet güçlerinin artırılması ve en önemlisi matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesidir.

 

3) ULUSAL TALES MATEMATİK YARIŞMASI

AMAÇ

Doğanın dili tüm akademik branşların temelini oluşturan “matematik” biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak.

 

4) ULUSLAR ARASI KANGURU MATEMATİK SINAVI

Her yılın Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada milyonlarca (6 milyondan fazla) öğrenci önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, Kanguru Matematik yarışmasına katılmaktadırlar. Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek eskiden beri tüm dünyada var olan bir düşüncedir. Bu kapsamda yapılan çok fazla sınav vardır. Bunlardan en önemlisi Uluslararası Matematik Olimpiyatlarıdır (IMO). 55.si düzenlenen IMO’ya 100 ülke en iyi 6 öğrencisi ile katılıyor. “Kanguru Matematik Sınavı” da her yıl 6 milyon civarı katılan öğrenci sayısıyla IMO kadar yaygın ve önemli bir matematik yarışmasıdır. Ancak Kanguru Matematik Yarışması çoğu yönden bu uluslararası matematik olimpiyatlarından farklıdır. Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav 75- 90 dakika sürmektedir. IMO’da öğrenciler yüksek seviyedeki 6 sorunun çözümü için 2 gün uğraşırlarken Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

 

5) AKIL OYUNLARI

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.

MEB’in 2015-2019 Statejik Planı’nda Türkiye’nin kalifiye işgücü yetiştirme hedefi doğrultusunda “çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek” en önemli başlıklardan biri olarak yer alıyor.2014 Aralık ayında gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şûrası Genel Kurulu’nda alınan kararlardan bir tanesi “Anaokulu eğitimi oyun temelli olacak…” olmuştur. Zekâ oyunlarıyla ilgilenen çocuklar analitik düşünme ve problem çözme becerileri sebebiyle ulusal sınavlarda daha yüksek puanlar elde ediyor.

Akıl Oyunları ile Kazanılan Beceriler

  • Akıl yürütme
  • Problem çözme
  • İletişim
  • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
  • Eleştirel düşünme
  • Yaratıcı düşünme
  • Araştırma
  • Karar verme
  • Bilgi teknolojilerini kullanma
  • Girişimcilik

 

6) YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. “Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar. Çocukların yaratıcılığını geliştirir.  Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır. Hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendini tanımasını sağlayarak iç tepki ve dürtülerden yararlanmayı öğretir. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Bedenin sınırlarını fark etmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Duygunlarını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde boşaltabilir. Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.